Menu

KMSKA - Een hedendaags museum van oude kunst

Uitdaging

Het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen sloot in 2012 de deuren voor een renovatie ter waarde van 55 miljoen euro. De ambitie is groot. Het KMSKA wil het museale referentiepunt van Vlaanderen worden. Daarvoor moest niet alleen het gebouw vernieuwen. Ook het museum als merk was aan restauratie toe. Het KMSKA schreef een internationale strategische brandingcompetitie uit die door Salvo werd gewonnen.

Onze opdracht was duidelijk. Het merk nieuw leven inblazen aan de hand van een duidelijke merkstrategie. Als bijkomend onderdeel van de opdracht wilde het KMKSA dat haar naam getoetst werd aan het frame van de nieuwe merkidentiteit. Indien nodig was Salvo verantwoordelijk voor een nieuw naamgevingstraject.

Strategie

We zijn begonnen met een grondige studie van het museum en zijn omgeving bestaande uit kwantitatief- en een deskresearch-traject. In een volgende fase werkten we intensief samen met een diverse groep stakeholders. Enerzijds voerden we 1 op 1 gesprekken met externe stakeholders.  Anderzijds betrokken we de medewerkers intensief bij het brandingtraject. Door een groot en divers aantal personen te betrekken hebben we de valstrik van confirmation bias vermeden. Onze werkmethode bestond er in, om naast een planmatige aanpak, ruimte te laten voor trajectaanpassingen. Een proces van opeenvolgende sprints, waarbij het resultaat van de ene sprint mee de richting van de volgende sprint aangaf.

Resultaat

Het eindresultaat van het brandingtraject is een breed gedragen merkidentiteit voor een modern oud museum, bestaande uit o.a. een merkpersoonlijkheid, merkwaarden en een narratief waarmee het museum zijn positionering kan uitdragen. Bijkomende aandacht ging naar merkextenties zoals shop en restaurant. Dit alles werd neergeschreven en ge├»llustreerd in een praktisch brandbook.  

Hoe graag we ook meer willen vertellen, om het echte resultaat te ervaren, is het wachten tot 2019. Dan opent het nieuwe museum officieel de deuren.
Website designed by Uncompressed Website made by MINSKY