Menu

Rodania weet weer hoe laat het is.

Rodania - Salvo

Rodania weet weer hoe laat het is.

Met William Longeuville waait er sinds begin 2017 een frisse wind bij Rodania. Salvo werd geselecteerd als strategische partner voor de herpositionering. 

Over een periode van 2,5 maand werkte Salvo intensief samen met een selecte groep binnen Rodania. In korte, afgebakende, sprints werd het merk grondig onder de loep gehouden. Het process design bestond er in theoretische vraagstukken methodologisch toe te passen op de pijnpunten van het merk. De uitkomst is een heldere merkpositionering als fundament voor de wederopbouw van het merk. De erg hechte manier van samenwerken, waarin confirmation bias werd vermeden, leidde tot een merkstrategie die breed gedragen wordt in de organisatie.

De nieuwe strategie is voorlopig nog classified, en de proof of the pudding is in the eating, maar wel kunnen we de feedback delen die Salvo ontving:

Over het traject
“Duidelijke opbouw waardoor langzamerhand de theoretische vraagstukken heel praktisch worden.”

Over de manier van samenwerken
“Down to earth. No nonsens.”

Over de inhoudelijke uitkomst
“De uitkomst past bij het merk. Het voelt goed aan. Toch hadden we er nooit zelf op kunnen komen. Dat verklaart de noodzaak van dit traject.”

“Fascinerend hoe jullie uit veel informatie, en het feit dat deze niet altijd eenduidig was, een helder merkconcept hebben weten te destilleren.”

Of Rodania Salvo zou aanraden als creatief merkstrategie bureau?
“Ja, omdat het proces dynamisch is en iedereen betrokken wordt.”

“Ja, omdat jullie waardevolle kennis overdragen op een toegankelijke manier. De opbouw van het traject was duidelijk, het eindresultaat helder. Het geeft ons handvaten om niet enkel het merk, maar ook onze producten beter vorm te geven.”
Website designed by Uncompressed Website made by MINSKY